\

Privacy Statement

AVG / Privacyverklaring

In onze firma verzamelen wij de volgende gegevens van klanten en leveranciers :
• Telefoonnummers
• E-mailadressen
• Bankgegevens
• Algemene NAW gegevens

All4logic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan a.u.b. contact op via info@all4logic.nl

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden gebruikt omdat deze noodzakelijk zijn voor ons orderproces.
Hieronder verstaan wij offertes, orderbevestigingen, wijzigingen in levertijden, facturen, het
afleveren van orders en het tot stand brengen van directe communicatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

All4logic neemt geen beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor uw privacy op basis van geautomatiseerde verwerkingen zoals beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat hier één van onze medewerkers tussen zit.

All4logic bewaart uw persoonsgegevens om de bovengenoemde doelen te realiseren. Indien er sprake is van een orderverwerking houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, zoals vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (b.v. transporteurs om de bestelde goederen aan u af te leveren) of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen

Cookies en vergelijkbare technieken

Onze website maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door All4logic en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
die wij van u beschikken digitaal naar u of een andere (door u genoemde) organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging, intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk indienen via
Info@all4logic.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan zullen wij altijd
telefonisch contact met u opnemen (indien dit telefoonnummer is opgegeven of bekend is) om
het verzoek te verifiëren voordat verdere actie wordt ondernomen. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Contact en klachten

All4logic is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring. Indien u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw
persoonsgegevens horen we dit uiteraard graag zodat we een passende
oplossing kunnen vinden. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

 

Team All4logic